tl1.jpg

VR và ARS thoả thuận hợp tác toàn diện

November 16, 2018 by arsadmin0NewsUncategorized

Trong khuôn khổ cuộc thi về STEM hàng đầu thế giới 2018 diễn ra tại Thái Lan, Chủ tịch Viet Robo và ARS đã đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện về xây dựng các giải pháp robo tự động hoá cho chuỗi cung ứng logistics và hệ thống kho bãi, các giải pháp cho nông nghiệp, lương thực, phân phối, giải quyết những vấn đề hiệu quả cho doanh nghiệp bằng kỹ thuật tiên tiến gắn kết giáo dục và thực tiễn sinh động.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *